1 tuanku :: tu.an.ku
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:tuan yg mulia (apabila menyebut atau berkata-kata kpd raja)
tuanku laras ::
1Ragam:ki
Definisi:kepala daerah