1 tu.gas 1 n sesuatu yg wajib dikerjakan atau yg ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yg menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yg dibebankan: pegawai hendaklah menjalankan ~ masing-masing dng baik; kerjakan ~ saudara baik-baik; 2 n suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu: beliau diberi ~ menyelidiki keadaan rakyat di pulau itu; surat ~, surat perintah; 3 n fungsi (jabatan): terangkan ~ akhiran; 4 n fungsi yg boleh tidak dikerjakan ; -- pokok Adm 1 sasaran utama yg dibebankan kpd organisasi untuk dicapai
ber.tu.gas v 1 (sedang) menjalankan tugas; ada tugas; mempunyai tugas: anggota tentara ~ dng penuh tanggung jawab
me.nu.gas.i v 1 memberi ... tugas; menyerahi ... tugas: ~ saya, memberi saya tugas; kakak ~ saya menjaga anak-anak di rumah
me.nu.gas.kan v 1 menyerahkan tugas, pekerjaan (kewajiban) kpd: saya ~ penyusunan laporan kepadanya; 2 v memberi tugas ke tempat lain: saya ~ dia ke daerah
pe.tu.gas n 1 orang yg bertugas melakukan sesuatu: kerja sama dng para ~ keamanan sangat diperlukan untuk meningkatkan ketertiban
pe.nu.gas.an v 1 pemberian tugas (kpd); proses, perbuatan, cara menugasi atau menugaskan: ada ~ kpd polri untuk menjaga ketertiban daerah itu

2 tu.gas 1