1 tu.kar cak 1 v bertukar; berganti ; -- barang cak 1 sistem perdagangan dng mempergunakan barang atau benda sbg alat tukar untuk barang atau benda yg dibeli atau dijual ; -- cincin cak 1 bertukar cincin; saling memberi cincin kawin pd ketika meresmikan pertunangan ; -- guling cak 1 tukar lalu ; -- lalu cak 1 bertukar barang dng tidak menambah uang ; -- pakai cak 1 bertukar dl pakaian (kendaraan, dsb) ; -- tambah cak 1 bertukar barang dng memberi tambahan uang
ber.tu.kar v cak 1 beroleh sesuatu dng memberikan sesuatu; berganti (dl arti, sesuatu berganti atau diganti dng sesuatu yg lain; seseorang memberikan sesuatu, lalu seorang lain memberikan sesuatu sbg gantinya): barang ~ dng uang, barang diganti dng uang; cak 2 v berubah (dr atau menjadi yg lain) bersilih (bulu, kulit, dsb): siang ~ dng malam, siang berubah menjadi malam; cak 3 v berpindah (dr kendaraan yg satu ke kendaraan yg lain): dr kota c kami ~ bus naik yg menuju kota d; seiring -- jalan, seia -- sebut, pb cak 1 kedua pihak semaksud dan sepaham, tetapi berlain-lain cara melaksanakannya ; -- adat cak 1 berganti adat; berlainan adat ; -- adat ki 1 berubah adatnya (tidak sbg biasanya) ; -- akal ki 1 gila ; -- baju ki 1 berganti baju (pakaian) ; -- bulu ki 1 bersilih bulu (bulunya berganti dng yg lain) ; -- bulu ki 1 berubah keyakinan (pendapat, pendirian) ; -- haluan ki 1 berganti haluan (arah, tujuan) ; -- hati ki 1 lain di mulut, lain di hati ; -- jalan ki 1 berlainan jalan ; -- jalan ki 1 berselisih jalan; menempuh jalan masing-masing ; -- kecek ki 1 bertukar pokok pembicaraan ; -- kereta ki 1 berpindah ke kereta yg lain ; -- kulit ki 1 ber-silih kulit (spt ular) ; -- kulit ki 1 berubah keyakinan ; -- lalu ki 1 tukar lalu ; -- pakaian ki 1 bertukar baju ; -- pandang ki 1 saling memandang ; -- pikiran ki 1 berbahas (saling mengutarakan pendapat); berdiskusi ; -- pikiran ki 1 berubah pendapat (keyakinan dsb) ; -- ranjang ki 1 kawin lagi ; -- sebut ki 1 berlain-lainan perkataannya (pendapatnya) ; -- tempat ki 1 yg satu berpindah ke tempat yg lain dan sebaliknya
ber.tu.kar-tu.kar v ki 1 bertukar berkali-kali; berganti-ganti
ber.tu.kar.an v ki 1 saling bertukar; bertukar-tukaran; tukar-menukar
ber.tu.kar-tu.kar.an v ki 1 saling bertukar; tukar menukar; saling memberi sesuatu: bertukar-tukaran mahasiswa; bertukar-tukaran hasil bumi
me.nu.kar v ki 1 mengganti (dng yg lain); menyilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb): pemerintah berusaha ~ nama-nama jalan yg ada dng nama-nama pahlawan; ~ mobil lama dng mobil baru; 2 v berbelanja; membeli-beli: ia hendak ~ ke pasar; -- selera 1 mengecap masakan lain dr yg biasa sehari-hari dimakan
tu.kar-me.nu.kar v 1 saling menukar; bertukaran; bertukar-tukaran
me.nu.kar.i v 1 menukar sesuatu dng yg lain sbg pengganti; mem-beri sesuatu untuk pengganti
me.nu.kar.kan v 1 memberikan sesuatu supaya diganti dng yg lain: ia terpaksa ~ obat itu ke apotek
per.tu.kar.an n 1 perbuatan (hal dsb) bertukar atau mempertukar-kan; pergantian; peralihan, dsb: ~ iklim; ~ pikiran; ~ hasil bumi dng hasil industri
mem.per.tu.kar.kan v 1 menukarkan ; 2 v membiarkan (menjadikan) bertukar yg satu dng yg lain: sesudah selesai, suruhlah anak-anak ~ pekerjaan mereka
pe.nu.kar n 1 orang yg menukar(kan): ~ uang, orang yg menukar(kan) uang; 2 n alat untuk menukar: mata uang peso merupakan ~ yg sah di filipina
pe.nu.kar.an n 1 proses, perbuatan, cara menukar (menukari, me-nukarkan); penggantian; penyilihan; pemindahan dsb