1 u.kur 1 n sukat; pengukur; ukuran ; 2 patut; selayaknya; sudah tentu ; -- baju (di) badan sendiri, pb 1 menganggap atau menilai orang lain sama dng anggapan atau penilaian thd diri sendiri ; -- alit kl 1 aturan; tindakan; daya upaya ; -- jangka 1 jarak waktu; waktu yg tertentu ; -- tanah 1 perihal mengukur tanah
ber.u.kur.an v 1 mempunyai ukuran; mempunyai format (panjangnya, luasnya, lebarnya, besarnya, dsb)
meng.u.kur v 1 menghitung ukurannya (panjang, besar, luas, tinggi, dsb) dng alat tertentu: ~ panjang bangku dng penggaris; ~ berat dng timbangan; 2 v menilai mutu dng cara membandingkan, menguji, mencoba, mengira, dsb: guru itu ~ kecakapan murid dng tes; jangan ~ kekayaan orang dng kekayaan kita; -- jalan ki 1 berjalan ke sana kemari tanpa tujuan; menganggur
u.kur.an n 1 hasil mengukur ; 2 n panja ng, lebar, luas, besar sesuatu; format: kertas dng ~ 34x22 cm ; 3 n bilangan yg menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda ; cak 4 n alat untuk mengukur, msl penggaris, meteran, jengkal: ~ nya hanya menggunakan jengkal saja; ki 5 n norma: bertindak tanpa ~ ; -- panas ki 1 pengukur panas ; -- vital ki 1 ukuran yg dianggap penting yg menyangkut besar lingkaran dada, pinggang, dan pinggul (khusus bagi wanita yg ikut sayembara kecantikan) ; -- zaman ki 1 penilaian menurut keadaan waktu atau masa tertentu
peng.u.kur n ki 1 orang yg mengukur: pegawai ~ tanah; ki 2 n alat untuk mengukur: perkakas ~ panas; -- kadar air ki 1 alat yg digunakan untuk mengukur kadar air suatu bahan atau suatu hasil pertanian ; -- suhu ki 1 alat untuk mengukur suhu; termometer
peng.u.kur.an n ki 1 proses, cara, perbuatan mengukur ; -- pendidikan ki 1 pengukuran dr segi pendidikan, meliputi proses penilaian dan ujian program sekolah
se.u.kur a ki 1 sepadan; sesuai (dng); seimbang ; ki 2 a sama ; ki 3 a sepatutnya; selayaknya ; ki 4 a seia sekata ; -- mata dng telinga, pb ki 1 seturut penglihatan dan pendengaran